Gemeenteraadscommissie haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium van 20/02/2024  Markeerpunten