Gemeenteraadscommissie haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium van 18/06/2024  Markeerpunten